5 redenen om WEL te kiezen voor 45-plussers

03-10-2017

5 redenen om WEL te kiezen voor 45-plussers

45-plussers stuiten bij sollicitaties door hun leeftijd nog vaak op vooroordelen : te oud, te duur, niet flexibel of dynamisch genoeg, geen interesse meer om iets nieuws te leren, enz. Eens je die kaap van 45 bent gepasseerd, blijkt solliciteren dus vaak een drempel. Die vooroordelen zijn echter op de huidige arbeidsmarkt totaal voorbijgestreefd.

Hieronder de belangrijkste argumenten om een open blik te houden op die 'oudere' sollicitant:

1. Ze zijn loyaal

Vaak wordt beargumenteerd dat men liever investeert in jongeren dan in ouderen, omdat die een langere loopbaan bij het bedrijf kunnen vervullen. Uit onderzoek blijkt echter dat die jongere werknemer net vaker verandert van job. Terwijl die zogenaamde 'oudere' generatie toch een pak honkvaster is, zeker omdat ze weten dat veranderen van job op die leeftijd wel wat drempels met zich meebrengt (Sels en Theunissen, 2007)

2. Ze zijn betrokken bij de organisatie

Uit onderzoek van de HR-dienstverlener Acerta in 2010 blijkt dat oudere werknemers meer betrokken zijn bij hun bedrijf. 'Van alle medewerkers scoren zij het hoogst op engagement en betrokkenheid. Ze beschikken niet alleen over een pak ervaring, maar kunnen door hun betrokkenheid en engagement ook jongere collega's meetrekken'.

3. Ze hebben zelfkennis

Op 45 heb je heel wat ervaring opgebouwd en al heel wat levenslessen geleerd. 45-plussers weten dan ook vaak veel beter wat ze waard zijn. Ze hebben zicht op hun talenten, wat hen energie geeft en wat niet. Ze gaan dan ook op zoek naar een job waar ze hun talenten in kwijt kunnen. Als ze bij jou solliciteren, hebben ze daar wellicht een zeer goede reden voor!

4. Ze zijn, in tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt, flexibeler.

45-plussers hebben meestal geen kleine kinderen meer, waardoor ze flexibeler in te zetten zijn. Voor hen is avond- of weekendwerk vaak geen probleem, dit in tegenstelling met veel jongere mensen.

5. Ze zijn niet altijd duurder

Er wordt vaak gezegd dat een persoon met ervaring duur is. Vaak geven 45-plussers echter aan dat ze liever wat minder zouden verdienen als dat zou betekenen dat ze een job kunnen doen waar ze hun talenten in kwijt kunnen. Loon is m.a.w. niet alles voor hen, ze hebben vaak al een spaarpotje opgebouwd en hun grote kosten (huis, auto enz) zijn ook al achter de rug. Het loon is voor hen niet meer de eerste prioriteit, ze willen vooral werk dat hen kan boeien. Daarnaast kan je natuurlijk, als je een werknemer met een senior profiel aanneemt, in sommige gevallen profiteren van een verlaging van de arbeidskosten (cfr tewerkstellingsmaatregelen voor 55-plussers).

Ben je een organisatie met 45-plussers in dienst?

Sta in je zoektocht naar talent bovendien ook eens stil bij het onontgonnen potentieel in de eigen organisatie. Veel werknemers beschikken namelijk over meer talenten dan ze inzetten op de werkvloer. Zeker bij oudere werknemers is het interessant hun talenten en energiebronnen in kaart te brengen, zodat je hen langer en met meer zin aan het werk kan houden. Via een talentscan krijg je een beter zicht op het aanwezige talent en kan je die talenten ook optimaler inzetten. En dat leidt niet alleen tot een hogere productiviteit, maar ook tot meer tevredenheid en loyaliteit bij de werknemers. Een win-win situatie dus!

Ben je zelf 45-plusser?

Als 'oudere' sollicitant pak je de zoektocht naar werk best anders aan. Probeer bijvoorbeeld de andere kandidaten voor te zijn door spontaan te solliciteren (en niet te wachten op een vacature). En pak uit met een krachtig en dynamisch CV waarin je jouw talenten en ambitie beschrijft. Blijf vooral niet vastzitten in een job die je niet langer boeit en die jouw ervaring en talenten niet benut. Durf vooreerst het gesprek aangaan met je werkgever over wat je boeit en wat je verlangt. De kans is groot dat je samen jouw functie kan aanpassen zodat die meer voldoening geeft. En wanneer dat niet helpt neem dan zelf het initiatief om te veranderen. Je bent het nog steeds waard!