Verandering initiëren in co-creatie met je team

Waarderend onderzoek in teams

Workshop "Waarderend onderzoek"

In een traject van waarderend onderzoek denken de medewerkers mee over de richting die de organisatie uitgaat. Die benadering zorgt voor een breed draagvlak en genereert betrokkenheid.

Het is een ideale werkmethode als je een traject wil opzetten om verandering in teams en organisaties teweeg te brengen.

Waarderend coachen is gebaseerd op positieve psychologie en bevat 2 elementen:

  • Waarderen: we werken met positieve kanten, succesfactoren, troeven
  • Onderzoeken: we gaan samen op zoektocht en stellen daarbij positieve vragen

Wij combineren in onze aanpak de basis van het waarderend onderzoek met het befaamde GRROW-coachingsmodel. Dit zorgt voor een gestructureerde, bewezen aanpak op teamniveau.

Het GR(R)OW coaching model is een bekend model om structuur aan te brengen in een coachings- of groepsgesprek. De kracht van het GR(R)OW model is dat de deelnemers zelf aan de slag gaan met het verhelderen van de vraag en het genereren van ideeën. Het mooie aan dit model is dat het dus de zelfredzaamheid en zin voor verantwoordelijkheid van de medewerkers verhoogt. De trainer/coach fungeert hier niet als expert, maar als een objectieve facilitator, die de medewerkers helpt bij het zoeken en selecteren van opties, zonder daarin richting of advies te geven.

In het model worden volgende stappen onderscheiden:

  • GOAL
  • REALITY
  • RESOURCES
  • OPTIONS
  • WILL / WAY FORWARD


Voorbeeld  GRROW-coaching in teams

Thema: 'onze samenwerking in het team'

STAP 1: GOAL je begint met het bepalen van het doel: wat houdt een ideale teamsamenwerking in? Hoe zou dat er concreet uitzien in de toekomst? De teamleden creëren samen een beeld van de gewenste toekomst.

STAP 2: REALITY In deze fase verken je de huidige situatie. Je gaat kijken waar het team zich momenteel al bevindt ten opzichte van het gewenste toekomstbeeld en je brengt in kaart welke obstakels er aanwezig zijn om het doel te bereiken.

STAP 2B RESOURCES (Hulpbronnen) Je gaat op zoek naar sterktes, hulpbronnen in het team die kunnen helpen in de richting van de gewenste toekomst te bewegen. Concreet gaat het team in deze fase op zoek naar momenten in het verleden waarop er een echt teamgevoel was, waarop men het gevoel heeft gehad echt goed samen te werken. Samen bekijken we welke sleutelfactoren bijgedragen hebben tot deze succesverhalen.

STAP 3: OPTIONS (opties verkennen) De groep gaat zoeken naar opties om een stap dichter te komen bij het gewenste doel. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en vrijuit te brainstormen. De coach bevordert het creatieve denkproces bij de deelnemers, structureert de output (bijvoorbeeld door dingen op te schrijven) en draagt eventueel zelf ook ideeën aan

STAP 4: WILL (Actieplan, motivatie, conclusie formuleren): wat zal de groep nu effectief doen. We sluiten af met een concreet actieplan gedragen door de groep.

Door te inventariseren wat goed gaat in de samenwerking en de onderlinge communicatie en wat verbeterd kan worden, zal de teamsamenwerking en werksfeer verbeteren. Teamleden zullen met meer plezier werken en dit draagt bij aan het succes van de teamresultaten.

Enkele sfeerbeelden

Wil je graag zelf leren hoe je waarderend coachen kan toepassen in jouw team?

Ook dat kan.

Daarvoor bieden we verschillende opties aan:

- we kunnen bij jullie in het bedrijf een inhouse 'coach-the-coach' opleiding organiseren (vanaf min 5 deelnemers)

- je kan bij ons een individueel opleidingstraject volgen waarin je de principes van het waarderend coachen onder de knie krijgt.


Deze workshop in uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We luisteren graag naar jouw specifieke noden en wensen.