Jouw resultaat op onze test = doordacht blauw

Download jouw rapport via onderstaande button.


Hieronder vind je alvast een snelle weergave van de inhoud van het rapport. 

Je bent een analytische geest, iemand die houdt van nadenken en overpeinzen, van het zoeken naar feiten en het mentaal oplossen van problemen. Geef jou maar eens een complex probleem of vraagstuk waarop je je kan op vastbijten. Je houdt van dingen onderzoeken, doorgronden en analyseren. Je bent een kritische denker, die zaken graag vanuit verschillende perspectieven onderzoekt. Je haalt er veel voldoening uit indien je dingen hebt kunnen doorgronden, als jouw analyse tot nieuwe inzichten of oplossingen leidt. Typische hobby's voor mensen met dit topkleur zijn denksporten zoals sudoku en schaken, een andere taal leren of een extra studie volgen.

Je bent een denker. Je komt dan ook het best tot je recht in een omgeving waar je mag nadenken en analyseren. Waar je de tijd krijgt om je in iets te verdiepen, waar je steeds nieuwe kennis en expertise kan vergaren. Je houdt minder van omgevingen waar er geen ruimte is voor analyse en waar je snel naar actie dient te gaan of enkel maar dient uit te voeren. Typische sectoren voor mensen met dit topkleur zijn bijvoorbeeld wetenschappelijk onderwijs, ICT, gezondheidszorg en bij innovatieve bedrijven.

Bij dit kleur denken mensen vaak aan universitair opgeleide mensen die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek. Maar dit kleur komt overal voor, ook buiten de muren van de universiteit. Denk bijvoorbeeld aan een elektricien, verpleegkundige of webdeveloper. Ook in dit soort beroepen krijg je vaak te maken met situaties die geanalyseerd moeten worden en dien je heel kundig te zijn. Er bestaan met andere woorden veel verschillende 'blauwe' beroepen. In alle branches en zowel voor hoger als middelbaar opgeleiden. Elk beroep is bovendien te karakteriseren aan de hand van minimaal nog een ander kleur Een verpleger is bijvoorbeeld naast blauw ook heel groen (sociaal). Een architect is blauw maar ook stralend geel (creatief en artistiek). Je kan jouw topkleur dus niet afzonderlijk van je andere kleuren zien.

Deze test licht slechts een klein tipje van de sluier op.

In totaal zijn er maar liefst 42 mogelijke talenten, waarvan jij er wellicht zo'n 15 tot 20 in huis hebt.

Een belangrijk deel van jouw talenten situeren zich binnen het domein 'doordacht blauw', maar daarnaast heb je ongetwijfeld nog meerdere andere talenten, verdeelt over minstens 3 of meer kleuren.

Elk talent heeft ook valkuilen. Wie hoog scoort op het kleur 'doordacht blauw' herkent mogelijks één of meerdere van deze valkuilen:

1) teveel in je hoofd zitten

Je bent en echte denker. Het zou kunnen dat je het soms moeilijk vindt om dingen los te laten of te ontspannen. In je hoofd blijft dat radartje maar draaien. Het kan dan nuttig zijn om je gedachten te verplaatsen, bijvoorbeeld door iets heel praktisch te gaan doen.

2) te lang twijfelen

Je weegt graag alle opties af voor je een beslissing neemt. Dit doe je om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten. Het is echter niet altijd mogelijk om alle risico's uit te sluiten. En er is niet voor alles een logische beslissing. En daardoor heb je soms de neiging om je beslissing uit te stellen. Om er nog even een nachtje over te slapen. Hierdoor kom je op anderen mogelijks als besluiteloos over.

3) tijd nodig om een mening te vormen.

Je bent iemand die ervan houdt om zich in materie te verdiepen. Je vindt het leuk als je om een mening gevraagd wordt, maar het duurt meestal wel even voor je die kan geven. Je wil immers eerst de situatie van verschillende kanten bekijken. Zodat je een doordacht, onderbouwde mening kan geven. En dat vraagt wel wat tijd. Baken de tijd af dat je met een probleem wil bezig zijn, anders zou je de tijd wel eens uit het oog kunnen verliezen. Leg uit aan anderen dat je soms wat tijd nodig hebt om je een mening te vormen.

Benieuwd naar meer?

Wil je graag een gedetailleerd en volledig beeld van jouw talenten?

Plan een gratis call in met een talent coach.

Of ga meteen aan de slag met één van onze e-learning cursussen.

We helpen je graag bij vinden van een job die matcht met jouw talent!