Jouw resultaat op onze test  = beheerst paars

Download jouw rapport via onderstaande button.


Hieronder vind je alvast een snelle weergave van de inhoud van het rapport. 

Je bent sterk in administratieve, organisatorische en cijfermatige vaardigheden. Je werkt graag met getallen, gegevens en informatie die je volgens duidelijke procedures, regels en richtlijnen kan verwerken. Orde en structuur is dan ook jouw stokpaardje. Je vindt het leuk om orde te scheppen, het overzicht te bewaren en zaken strak op te volgen. Daardoor ben je goed in planmatig werken. Kwaliteit is voor jou belangrijker dan kwantiteit. Je komt dan ook het best tot je recht in een omgeving waar je de tijd krijgt om dingen goed op te volgen en tot in de puntjes af te werken. Je hebt veel discipline en doorzettingsvermogen en wordt door anderen gezien als plichtsbewust en een harde werker. Je ziet er graag op toe dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de regels en procedures gevolgd worden. Je wordt liever niet gestoord als je met iets bezig bent. Je bent rustig, voorzichtig, betrouwbaar, goed georganiseerd en taakgerich

Je houdt van omgevingen waar er voldoende structuur is en je stap voor stap dingen kan afwerken of afvinken van je lijstje. Je vindt het leuk om een set van procedures en routines te volgen, en om met data en details te werken. Je hebt dus nood aan een organisatie met een duidelijke lijn van gezag, klare regels, procedures en routines. Je voert wellicht liever dingen uit dan dat je zelf een leidinggevende of autoritaire rol dient te vervullen. Typische beroepen situeren zich bijvoorbeeld op administratief gebied, databeheer en op het terrein van ordehandhaving en wetstoepassing. Artistieke of creatieve sectoren zijn wellicht minder aan jou besteed.

Elk beroep, ook een beheerst-paars beroep, is te karakteriseren aan de hand van minimaal nog een andere kleur. Een programmeur is bijvoorbeeld naast beheerst paars over het algemeen ook heel helder blauw (onderzoekend, analytisch). En een doktersassistent is naast beheerst paars ook warm-groen (empathisch en graag met mensen werken). Je kan jouw top-kleur dus niet los zien van jouw andere kleuren.

Deze test licht slechts een klein tipje van de sluier op.

In totaal zijn er maar liefst 42 mogelijke talenten, waarvan jij er wellicht zo'n 15 tot 20 in huis hebt.

Een belangrijk deel van jouw talenten situeren zich binnen het domein 'beheerst paars', maar daarnaast heb je ongetwijfeld nog meerdere andere talenten, verdeelt over minstens 3 of meer kleuren.

Elk talent heeft ook valkuilen. Wie hoog scoort op het kleur 'beheerst paars' herkent mogelijks één of meerdere van deze valkuilen:

1) sterke nood aan structuur en duidelijkheid

Je houdt van voorspelbaarheid en zekerheid. Je weet graag wat er van jou verwacht wordt. Je hebt het dan ook moeilijker met omgevingen waar geen duidelijke structuur of procedures zijn. Teveel chaos vindt je verwarrend en vermoeiend. Je vindt het dan ook niet leuk als men jou vraagt om van jouw plan of structuur af te wijken. Je werkt de dingen liever gestructureerd en met focus af. Hierdoor kan je op anderen minder flexibel overkomen.

2)  minder goed in delegeren

Je houdt ervan om zaken onder controle te houden. Daarom vind je het wellicht minder fijn om in je werk afhankelijk te zijn van anderen om resultaten te halen. Aangezien je zelf een sterke zin voor verantwoordelijkheid hebt en geen rust vindt voor alles in orde is, vind je het wellicht moeilijker om zaken uit handen te geven. Als je het zelf doet, ben je immers zeker dat het zeker in orde komt. Het loont echter ook de moeite om af en toe de verantwoordelijkheid voor iets bij de ander te laten en het niet over te nemen. Je doet er niet alleen jezelf, maar uiteindelijk ook die ander een plezier mee.

3) perfectionisme

Je werkt graag foutloos en vind het belangrijk om steeds kwaliteit na te streven. Je zou je echter wel eens kunnen verliezen in de details. Hou in de gaten hoeveel tijd je steekt in de puntjes-op-de-i zetten. Soms is het nodig iets sneller te werken. Goed is soms goed genoeg. Leer inzien dat je de lat soms wel wat hoog legt. Zowel voor jezelf als voor anderen. Als je overdrijft in je perfectionisme kan dat vermoeiend zijn en minder efficiënt.


Benieuwd naar meer?

Wil je graag een gedetailleerd en volledig beeld van jouw talenten?


Plan een gratis call in met een talent coach.

Of ga meteen aan de slag met één van onze e-learning cursussen.

We helpen je graag bij vinden van een job waar je meer kan doen met jouw talent!