Jouw resultaat op onze test  = beheerst paars

Download jouw rapport via onderstaande button.


Hieronder vind je alvast een snelle weergave van de inhoud van het rapport. 

Je bent sterk in administratieve, organisatorische en cijfermatige vaardigheden. Je werkt graag met getallen, gegevens en informatie die je volgens duidelijke procedures, regels en richtlijnen kan verwerken. Orde en structuur is dan ook jouw stokpaardje. Je vindt het leuk om orde te scheppen, het overzicht te bewaren en zaken strak op te volgen. Daardoor ben je goed in planmatig werken. Kwaliteit is voor jou belangrijker dan kwantiteit. Je komt dan ook het best tot je recht in een omgeving waar je de tijd krijgt om dingen goed op te volgen en tot in de puntjes af te werken. Je hebt veel discipline en doorzettingsvermogen en wordt door anderen gezien als plichtsbewust en een harde werker. Je ziet er graag op toe dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de regels en procedures gevolgd worden. Je wordt liever niet gestoord als je met iets bezig bent. Je bent rustig, voorzichtig, betrouwbaar, goed georganiseerd en taakgerich

Je houdt van omgevingen waar er voldoende structuur is en je stap voor stap dingen kan afwerken of afvinken van je lijstje. Je vindt het leuk om een set van procedures en routines te volgen, en om met data en details te werken. Je hebt dus nood aan een organisatie met een duidelijke lijn van gezag, klare regels, procedures en routines. Je voert wellicht liever dingen uit dan dat je zelf een leidinggevende of autoritaire rol dient te vervullen. Typische beroepen situeren zich bijvoorbeeld op administratief gebied, databeheer en op het terrein van ordehandhaving en wetstoepassing. Artistieke of creatieve sectoren zijn wellicht minder aan jou besteed.

Elk beroep, ook een beheerst-paars beroep, is te karakteriseren aan de hand van minimaal nog een andere kleur. Een programmeur is bijvoorbeeld naast beheerst paars over het algemeen ook heel helder blauw (onderzoekend, analytisch). En een doktersassistent is naast beheerst paars ook warm-groen (empathisch en graag met mensen werken). Je kan jouw top-kleur dus niet los zien van jouw andere kleuren.

Deze test licht slechts een klein tipje van de sluier op.

In totaal zijn er maar liefst 42 mogelijke talenten, waarvan jij er wellicht zo'n 15 tot 20 in huis hebt.

Een belangrijk deel van jouw talenten situeren zich binnen het domein 'beheerst paars', maar daarnaast heb je ongetwijfeld nog meerdere andere talenten, verdeelt over minstens 3 of meer kleuren.

Benieuwd naar meer?

Wil je graag een gedetailleerd en volledig beeld van jouw talenten? Check dan zeker onze talententoolbox of plan een gratis kennismakingsgesprek in met een talent coach. We helpen je graag om meer zicht te krijgen op jouw talent. Want ken je je talent, dan wordt werken zoveel leuker.


We wensen je alvast een kleurrijke en boeiende loopbaan toe!