Jouw resultaat op onze test = krachtig rood

Download jouw rapport via onderstaande button.

Hieronder vind je alvast een snelle weergave van de inhoud van het rapport. 

Wanneer jij een doel voor ogen hebt, dan ga je ervoor Je bent een durver, iemand die niet bang is om af en toe eens een risico te nemen of verantwoordelijkheid op te nemen. Altijd in voor een experiment of een kans om jezelf te bewijzen of een initiatief uit te werken. Met jouw tonnen energie slaag je er meestal wel in om anderen te overtuigen om mee te gaan in de richting die jij gekozen hebt. Je houdt ervan om je eigen grenzen te verleggen, om steeds beter te worden of te groeien in iets. Succesvol zijn is voor jou belangrijk. Je komt op anderen steeds zelfverzekerd over. Je bent sterk in dingen opstarten, je bent zeer ondernemend en durft risico's nemen. Je houdt van het werken met mensen, van invloed, overtuigen, leiden en managen voor organisatorische doelen of voor winst. Je bent wellicht een leider die goed is in organiseren, overtuigen en managen.

Je komt het best tot je recht in een omgeving waar je ondernemend kan ziijn: projecten mag opstarten en uitvoeren, waar je initiatief mag nemen, anderen kan aansturen, beslissingen mag nemen en de touwtjes in handen mag nemen. Denk aan commerciële beroepen, de handel, politiek of een leidinggevende positie. Je houdt wellicht minder van wetenschappelijke omgevingen waar complexe problemen door middel van analyse en onderzoek opgelost dienen te worden. Bij ondernemende beroepen denk je al gauw aan een zelfstandig ondernemer, eigenaar van een bedrijf of directeur. Maar je kunt ook denken aan minder voor de hand liggende beroepen waarvoor het van belang is dat je ondernemend bent. Denk bijvoorbeeld aan een politicus of politieagent. Ook voor deze beroepen geldt dat je risico's durft te lopen, een grote verantwoordelijkheid draagt, graag het initiatief neemt en het voor het zeggen wilt hebben. Er bestaan met andere woorden veel verschillende soorten ondernemende beroepen.

Elk beroep, ook een vurig-rood beroep, is te karakteriseren aan de hand van minimaal nog een ander persoonlijkheidskenmerk. Een advocaat is bijvoorbeeld naast vurig rood (je moet namelijk opkomen voor de belangen van je cliënt)) ook helder blauw (analysevermogen en kennis van zaken hebben). En een boer is naast vurig rood (want er dienen vaak investeringen gemaakt te worden) ook down-to-earth- oranje (want hij werkt graag buiten en met de handen). Je kan je topkleur dus niet los zien van je andere top-kleuren.

Deze test licht slechts een klein tipje van de sluier op.

In totaal zijn er maar liefst 42 mogelijke talenten, waarvan jij er wellicht zo'n 15 tot 20 in huis hebt.

Een belangrijk deel van jouw talenten situeren zich binnen het domein 'krachtig rood, maar daarnaast heb je ongetwijfeld nog meerdere andere talenten, verdeelt over minstens 3 of meer kleuren.

Elk talent heeft ook valkuilen. Wie hoog scoort op het kleur 'krachtig rood' herkent mogelijks één of meerdere van deze valkuilen:

1) te snel willen gaan

Je bent heel doelgericht en staat ervoor bekend om recht op je doel af te gaan. Als je teveel doorduwt, zou je wel eens relationele schade kunnen aanrichten. Geef ook aandacht aan mensen die jou waarschuwen voor de risico's van iets. Want soms heb je de neiging om te snel naar actie te gaan. Door goed te luisteren naar deze bedachtzame mensen, loop je minder kans om tegen de muur te lopen.

2) anderen te weinig ruimte geven

Je hebt een duidelijke visie en mening. Je durft ook beslissingen nemen en de leiding nemen. Hierdoor kan je mogelijks betweterig of dwingend overkomen op anderen. Het kan nuttig zijn om open te staan voor de mening van andere mensen. Wie weet word je wel verrast door hun visie op de zaken. Geef hen de ruimte om hun eigen manier van aanpak te bedenken, dan zullen ze ook sneller geneigd zijn om initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen.

3) het gevoel dat het nooit genoeg is

Je  houdt van groei. Hierin schuilt echter ook een gevaar: doordat je steeds je eigen grenzen wil verleggen, heb je mogelijks last van een gevoel van gejaagdheid of het gevoel dat - wat je ook doet- het nooit genoeg zal zijn. Het loont dus de moeite om jezelf eens af te vragen of het echt nodig is om nog meer te groeien en nog betere cijfers te behalen. En of je hierbij niet teveel over je eigen grenzen (of die van anderen) gaat. Soms kan het ook nuttig zijn om even stil te staan en te waarderen wat er al is. En vooral : te genieten van alles wat je al bereikt heb. Let op dat je anderen niet teveel druk oplegt om vooruit te gaan en te verbeteren.


Benieuwd naar meer?

Wil je graag een gedetailleerd en volledig beeld van jouw talenten?

Plan meteen een gratis call in met een talentcoach.

Of ga meteen aan de slag met één van onze e-learning cursussen.

We helpen je graag bij vinden van een job waar je meer kan doen met jouw talent!