Talent binnen scholen


Breng kleur in de toekomst van jouw leerlingen!

Onze schoolbanken zitten vol talent. Toch is het niet makkelijk voor leerlingen of studenten om hun eigen talenten te ontdekken. Wie zijn talenten kent is echter beter in staat om een passende studiekeuze te maken.

Leerkrachten spelen hierin een belangrijke rol. Kennis speelt zich niet enkel af tussen de oren, maar ook tussen de neuzen.  Talenten zijn immers relationeel: ze worden ontdekt door anderen. Leerkrachten spelen dan ook een belangrijke rol in het 'ontdekken' van de talenten van leerlingen. Een talentgerichte aanpak op school houdt in dat je oog hebt voor de talenten van je leerlingen en dat je die zoveel mogelijk (h)erkent.

De talentcoach geeft workshops inzake studiekeuze- begeleiding, maar biedt ook advies aan directies en kwaliteitscoördinatoren omtrent talentgericht werken binnen scholen.

Onze inspiratieworkshops voor leerkrachten zijn de ideale manier om op een laagdrempelige manier een waarderende grondhouding te stimuleren in je school. In deze workshops leren we leerkrachten op een meer coachende manier om te gaan met leerlingen, zowel in hun lessen als binnen individuele of groepsgesprekken. Hierdoor worden leerlingen gestimuleerd om meer zelf het heft in handen te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen studietraject.

Onze workshops

neem gerust contact op voor een aanbod op maat van uw school of opleiding

Coach-the-coach opleiding

voor leerkrachten/docenten die graag de beginselen van het coachen onder de knie willen krijgen, bijvoorbeeld ten behoeve van stagebegeleiding of studiekeuzebegeleiding

Workshop studiekeuzebegeleiding

Voor leerkrachten die graag zelf aan de slag gaan met het begeleiden van leerlingen bij het maken van een juiste studiekeuze.

Workshop verbindende communicatie

voor het team dat beter wil leren samenwerken door wederzijds begrip en open communicatie.
Leerkrachten leren elkaars verschillen appreciëren en op een constructieve manier feedback geven aan elkaar.

Nood aan advies?

Naast bovenstaande workshops, kunnen we leerkrachten ook ondersteunen in het uitwerken van een  leertraject  voor jongeren waarbij er tools en werkvormen aangereikt worden om individueel of in klasverband met talenten aan de slag te gaan. Het uitwerken van een werkboek op maat van de school behoort tot de opties.

Verder fungeren we ook graag als sparringpartner van de directie bij het uitwerken van een talentgericht beleid. Als kritische vragensteller helpen we u een beleid uit te tekenen dat duurzaam is en dat echt werkt. Een talentgericht beleid uitwerken geldt trouwens niet alleen voor leerlingen of studenten, maar natuurlijk ook voor het personeel.
Bevlogen, gemotiveerde leerkrachten of docenten die hun talenten optimaal kunnen inzetten, dat vormt de basis van een krachtige, talentgerichte school.
De talentcoach ondersteunt u dus ook graag in HR-materie (zie ook: "talent in organisaties"). Samen een duurzaam verandertraject uittekenen waarbij participatie, vertrouwen en talenten centraal staan. We vertrekken van een gedragen visie door uit te gaan van de reeds aanwezige sterktes en krachtbronnen van een organisatie.

Benieuwd wat de talentcoach voor jouw school kan betekenen?

Neem contact op met ons

Getuigenis : Go! Atheneum Etterbeek

 

" Ellen had een belangrijke opdracht: de leerkrachten op een positieve manier inspireren, hen het belang van een coachende houding bijbrengen én trainen rond coachingvaardigheden. De grote troef van Ellen is dat ze zowel bedreven is in coaching als een schoolcontext kent en zelf onderwijspraktijkervaring heeft. Ze kon dus makkelijk de brug maken en vanuit de leefwereld van de leerkrachten de training opbouwen. Door treffende voorbeelden, concreet materiaal, tips en tricks aan te reiken, maar ook de meningen en standpunten van onze leerkrachten te respecteren deed de coachingsgedachte op een constructieve wijze haar intrede.Door de open en ontwapenende stijl van Ellen groeide de belangstelling en het besef dat een coachende houding tijdens de gesprekken ook haalbaar is in een schoolse context." Er werd geoefend met actief en niet- oordelend luisteren, empathisch zijn, een open houding als essentie van coachend luisteren. En er werd feedback gegeven. "Ellen bracht hen op een zorgzame en spontane manier de basisvaardigheden bij en wist het team te ontdooien. Na de tweede opleidingsdag waren onze leerkrachten vragende partij om een beter zicht te krijgen op hoe je ook op een coachende manier met de hele klas kan werken en hoe je weerstand van een klasgroep kan opvangen en omkeren. Ellen benutte de derde dag om het hen aan den lijve te laten ondervinden door hen een groepscoaching te geven. Zo voelden ze zelf wat werkt en niet werkt.

Het groeiende besef bij de leerkrachten dat coaching van leerlingen zinvol en haalbaar is binnen onze schoolse context, is voor de het GO! Atheneum Etterbeek het mooiste resultaat. "